Etazene (1)

Etazene

Etazene; N,N-Diethyl(2-{2-[(p-ethoxyphenyl)methyl]-1,3-benzimidazol-1-yl}ethyl)amine

BACK TO TOP